องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ประกาศ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประกาศ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง ผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ประกาศ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการปกครองการปกครองท้องถิ่น
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว เรื่อง แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

มี 23 บุคคล ออนไลน์นายสามารถ ขอดเตชะ
นายกอบต.เชียงกลางพญาแก้ว

 

 จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว