มี  30  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

Login Admin

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วนายสามารถ ขอดเตชะ
นายกอบต.เชียงกลางพญาแก้ว จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

ประกาศจาก อบต.เชียงกลางพญาแก้วลิ้งที่สำคัญ