มี  14  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

 นายยุทธนา นาระทะ
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางณัฐพร สิงห์ธนะ
ครู

นางรัชนี กองแสง
ครู

 

 

นางสางนงเยาว์ วิทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสวิง รกไพร
ผู้ดูแลเด็ก

นางกิริยา หลบภัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางรวิวรรณ ฝีปากเพราะ
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวลีณาศิริ การินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ